Medisch attest Attest medicatie

Naam van de leerling:                                  Klas:

Naam van de ouders:                                    Tel:

Naam geneesheer:                                       Tel:


Naam medicijn:

Dosering:

Tijdstip en frequentie:


Handtekening ouders OF handtekening geneesheer


Dit attest steeds ingevuld aan de klasleerkracht bezorgen wanneer uw kind medicatie
moet toegediend krijgen op school aub