Bijdrageregeling

Bijlage bij de schoolbrochure, “Bijdrageregeling ouders” schooljaar 2015-2016
Zie ook hoofdstuk 3.7 in de schoolbrochure.

 

Wij vragen een bijdrage voor:

Extra muros (driedaagse)
- Bosklassen derde leerjaar : +/- € 100
- Stadsklassen vijfde leerjaar : +/- € 140
- Zeeklassen zesde leerjaar : +/- € 140
Met een maximum van € 420 voor de hele lagere school.
Deze bedragen kunnen gespreid betaald worden in afspraak met de leerkracht.

Verplichte sportevenementen opgenomen binnen de wet op de maximumfactuur
 - Sportdagen voor 1-2-3 leerjaar  € 17 (€ 9 bus en € 8 sport)
- Sportdag voor 4-5-6 leerjaar € 8

Sportkledij voor de lagere school (aan te kopen op de school)
- T-shirt  € 8
- Gymzak  € 5
- Badmuts (verplicht door het zwembad)  € 3

Zwemlessen
- Kleuters  € 3,00/zwembeurt
- Eerste leerjaar : gratis (betaald door de Vlaamse Gemeenschap)
- Andere leerjaren : deels betaald door de gemeente, deels door de school
- Zwembrevet: € 0,5

Deze kosten overstijgen de wettelijke maximumfactuur niet.
De maximumfactuur kan jaarlijks voor kleuters niet meer dan € 45, voor de lagere school niet meer dan € 85 bedragen. Extra muros niet boven € 420 over de leerjaren heen;

U kunt vrij intekenen voor het volgende:

Tijdschriften
- Peuters - Dopido € 33/jaar
- Leesbeestje €20/jaar
- Kleuters – Dokadi en Doremi € 33/jaar - Leesknuffel € 36/jaar
- Eerste graad – Zonnekind € 36/jaar – Boekenboot € 27/jaar
- Tweede graad – Zonnestraal € 36/jaar – Leeskriebel € 27/jaar
- Derde graad – Zonneland € 36/jaar - Vlaamse filmpjes € 30/jaar
- Kerst- paas- vakantieboeken € 6/stuk
- Maan-roos-vis leesboekjes voor het eerste leerjaar € 28/jaar
- Maan-roos-vis leesboekjes voor het eerste leerjaar + vakantieboek € 31/jaar
 

Maaltijden
- Kleuters € 3.10
- Lagere school € 3.30
- Soep bij de boterhammen € 0.70

Dranken
- Melk € 0.40

Fruitabonnement Tutti Frutti
€ 3.00/jaar (ook de overheid, de gemeente en de school betalen een stukje)