Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Meetjesland

CLB Meetjesland

Visstraat 14
9900 Eeklo
Tel 09 376 70 50
Fax 09 376 70 54
E-mail: info@vclbmeetjesland.be
website: www.vclbmeetjesland.be

1.Wie zijn wij ?
Aan elke school is een CLB-team verbonden. Dit team bestaat uit een psycholoog, een schoolarts, een sociaal verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Deze mensen werken multidisciplinair.
Voor onze school zijn dit:
  • Psycho-pedagogisch consulent: Sophie Steyaert & Ineke Van Den Bossche
  • Schoolarts: Ann De Caluwé
  • Paramedisch medewerker: Anja Cornelis
  • Maatschappelijk werkster: An Deduytsche

2.Waarvoor kan je bij ons terecht ?
Wij werken samen met de school en de ouders op 4 domeinen:

2.1. Leren en studeren.
Bent u bezorgd over de ontwikkeling van uw kind? Vlot de taalontwikkeling niet zo goed? Heeft uw kind problemen met lezen, schrijven of rekenen?.....
Samen met u en de school kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen en aangepaste hulp.

2.2. Sociaal en emotioneel welbevinden.
Voelt uw kind zich niet goed thuis, in de klas of op school? Verveelt het zich? Is het angstig of lastig? Heeft het te maken met pesterijen?.....
Aarzel niet om ons te contacteren.

2.3. Schoolloopbaanbegeleiding.
Kan mijn kind naar het eerste leerjaar? Heeft het bijkomende zorg nodig?
Wanneer is aangepast onderwijs nodig? Wat na het basisonderwijs?.....
We zijn er om jullie te ondersteunen.

2.4. Preventieve gezondheidszorg.
Het is onze vastgelegde taak om groei, ontwikkeling en vaccinaties op te volgen. Wij staan ook open voor uw vragen: ‘Is mijn kind te dik ? Mijn kind plast nog iedere nacht in bed, is dit normaal? Wat betekent een gestoord kleurenzicht voor de studies van mijn kind?’ …..

Het CLB luistert naar elke vraag van ouders, leerlingen en scholen.
Behoort de vraag tot de opdracht van het CLB dan zal het voorstellen tot begeleiding doen.Gezamenlijk wordt naar een oplossing gezocht.
Behoort de vraag niet tot de opdracht dan zal het CLB u op weg zetten naar de gepaste hulpverleningsdienst.

3.Hoe kan je ons bereiken?
Op bovenstaand adres is het CLB elke werkdag open van: 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur en na afspraak.
Het CLB is gesloten tijdens: de kerstvakantie (behalve 2 dagen), de paasvakantie en gedurende de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus.

4.Belangrijk om weten.
In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter drie uitzonderingen op deze regel:

- de medische onderzoeken
- de maatregelen bij besmettelijke ziekten
- de begeleiding bij leerplichtproblemen (spijbelen).

Elke begeleiding is kosteloos en verloopt in een sfeer van vertrouwen . Het CLB werkt onafhankelijk.

Verandert uw kind van school dan wordt het dossier overgedragen naar het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. Gaat u hiermee niet akkoord dan kan u verzet aantekenen binnen de dertig dagen. Wenst u dit te doen vraag dan het daartoe bestemde formulier aan bij uw nieuw CLB.

CLB-informatie vind je ook terug op www.vclbmeetjesland.be