Laatste nieuwsOpbrengst papierslag
Dankzij jullie inspanning kan er 2 hectare bos aangelegd worden in Burkina Faso
Via deze link kan je de bedankingsbrief lezen van Ondernemers zonder GrenzenKleuterkalender voor de maand juni:

klik hier voor de kalender

Onze leerlingenraad komt elke eerste dinsdag van de maand samen.
Via deze link kan je het laatste verslag van 13 juni 2017 lezen.


Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken.
MOS staat voor milieuzorg op school
en helpt van onze school een milieuvriendelijke en
duurzame leer- en leefomgeving te maken,
samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
Zo zetten we in op:
afval sorteren om te kunnen recycleren,
voor de fiets kiezen voor een gezondere lucht,
moestuintjes aanleggen om meer respect te krijgen voor de natuur,
educatieve natuuruitstappen doorheen het schooljaar enz...
Bovenstaand logo wil een teken zijn van ons engagement als school. 

Molendreef fietsstraat vanaf 22 mei 2017
Zoals u kon lezen in de laatste nieuwslijn wordt de Molendreef
vanaf maandag 22 mei een fietsstraat.
 

Het inrichten van een fietsstraat heeft als doel de verplaatsingen met de fiets
veiliger en aantrekkelijker te maken voor jong en oud.
Iets wat we als school enkel kunnen toejuichen.
De politie raadt aan om als fietser in het midden van het rijvak in de rijrichting te rijden.
Zo is het duidelijker dat de auto niet kan en mag inhalen.


  • Samen zorgen we voor een fietsvriendelijke en veilige schoolomgeving! 


 


Via deze link kan je de nieuwslijn voor mei en juni lezen

 

Goede gezondheid begint bij propere lucht.

Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep wanneer het gaat over fijn stof. Het project AIRbezen kan een stimulans zijn om werk te maken van schone lucht in de schoolomgeving. Daarom kan er in de klas ook gewerkt worden met het educatief pakket ‘Luchtverontreiniging’ gericht naar 9- tot 11-jarigen. Het helpt om de onzichtbare problematiek van fijn stof op een begrijpelijke manier aan kinderen uit te leggen.
Bovendien biedt het middelen aan om na te denken over de eigen invloed op luchtkwaliteit en de oplossingen die voorhanden zijn.
Ook op onze school doen we mee aan dit project. Op elke vestiging staan twee 'airbezen'-plantjes. We zijn benieuwd hoeveel fijn stof er aanwezig is in onze schoolomgeving. Meer nieuws hierover na het aflopen van dit project!


 

 

 

Onze leerlingenraad komt elke eerste dinsdag van de maand samen.
Via deze link kan je het laatste verslag van 9 mei 2017 lezen.

INSCHRIJVINGEN GEBOORTEJAAR 2015
Vanaf maandag 6 maart schrijven we vanaf 08.00u graag uw zoon of dochter in.
Indien u wenst op afspraak te komen, kan dat door een mail te sturen naar 
erwinmeire@debron-lovendegem.be
Daarin vermeld je de naam van je zoon/dochter, de geboortedatum
en de momenten waarop je wenst te komen.
U krijgt dan zo vlug mogelijk een antwoord.
Alvast welkom en dank om voor onze school te kiezen!


 


ELKE DAG OP TIJD NAAR SCHOOL.
 
Waarom?... Daarom!
 
 1. Je kind ontwikkelt zich op school: elke dag heeft de juf of de meester interessante activiteiten en lessen.
2. Routine is belangrijk voor je kind: geef zelf het goede voorbeeld.
3. Gaat je kind zelfstandig naar school? Ook dan kan je het motiveren.
4. Het begin en het einde van de dag zijn heel interessant: je kind hoort in het startmoment wat het die dag zal leren.
Het leert zijn boekentas leegmaken en een agenda invullen.
5. Als je kind leerstof mist, dan moet het die achteraf inhalen. De leerstof is de basis voor de activiteiten van de volgende dag.
6. Te laat komen is niet leuk voor je kind: je kind stoort de start van de les, en dat is geen leuk gevoel.
7. Als je kind op tijd komt, dan kan het meer tijd spenderen met zijn vrienden op de speelplaats.

Help je kind op tijd komen!

ELKE DAG OP TIJD KOMEN. HOE DOE JE DAT?

  1. Dek de ontbijttafel ‘s avonds al.
2. Leg de kleren van je kind ‘s avonds al klaar.
3. Maak ’s morgens eerst je kind klaar. Doe andere dingen daarna.
4. Zet de boekentas klaar bij de voordeur.
5. Maak een duidelijk ochtendschema.
6. Maak ‘s avonds al de boterhammen.
7. Zet de klok stiekem 5 minuten later.
8. Maak beloningsbonnen voor ‘flink opstaan’.
9. Vraag tips aan andere ouders.
10. De dagen voor en na de vakantie zijn heel belangrijk. Duid ze aan met rood.
11. Ben je een keer te laat? Breng je kind toch naar school.
12. Kom je te laat? Dat is niet de schuld van je kind.

       Vertel dat ook aan de juf of meester.

 Zo krijgt jouw kind alle kansen, en kan het zich met succes ontwikkelen.

Daarom is  de ingangsdeur op slot om 08.30u.
Bent u toch eens te laat, dan kan u binnen door aan te bellen,
we zorgen dan dat uw kroost goed terecht komt.


Onze school kan je terug vinden op facebook: De Bron Lovendegem

Reacties en likes zijn welkom!