Maximumcapaciteit -voorrangsregeling

Het schoolbestuur van de vzw V.K.K.B.O.S. met als hoofdzetel Molendreef 16 te 9920 Lovendegem, heeft op 14 juni 2012 beslist om een maximumcapaciteit in te voeren vanaf het schooljaar 2012-2013.
Onze school heeft, met instemming van het schoolbestuur, haar capaciteit vastgelegd op 492 leerlingen, waarvan 195 kleuters en 297 lagere schoolkinderen. Omwille van materiële omstandigheden, infrastructuur en veiligheid beperken wij de inschrijvingen tot 48 leerlingen per geboortejaar. Aansluiten mogen die kinderen, die door overzitten of een jaar overslaan, in dit jaar terechtkomen. Ook voor anderstalige nieuwkomers mag de maximumcapaciteit overschreden worden.
Dit aantal geldt voor alle geboortejaren, behalve voor die waarvan dit aantal nu reeds overschreden is, met name voor het geboortejaar 2005 en het geboortejaar 2008. Elke bijkomende leerling wordt geweigerd.
Elke geweigerde leerling wordt opgenomen in het inschrijvingsregister en krijgt een weigeringsdocument. Het inschrijvingsregister doet dienst als reservelijst.
 
In het kader van de voorrangsregeling, kunnen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zich aanmelden voor inschrijving vanaf de eerste schooldag van januari.
Voor kinderen van personeel geldt de voorrangsregeling vanaf de eerste schooldag van februari.
Vanaf de eerste schooldag van maart kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden tot de maximumcapaciteit is bereikt.
  
 
  
Vriendelijke groeten,
 
                                                            


Jos Decleer                                                                                  Erwin Meire                                         
Voorzitter schoolbestuur V.K.K.B.O.S.                                             
Directie De Bron