Schoolbestuur

VZW Vrij Katholiek kleuter- en basisonderwijs regio Schipdonck (VKKBoS).
Administratief adres Molendreef 16, Lovendegem.
Voorzitter : Dhr. Jos Decleer
Leden :
- Dhr. Dirk De Roose
- Dhr. Koen De Rycke

Bijkomende leden van de Algemene Vergadering :
- E.H. Daniël Mollet
- Dhr. Martin De Decker
- Dhr. Jozef Van Vlierberghe