De schoolraad

In dit participatie-orgaan hebben personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap de mogelijkheid om inspraak te hebben in het dagelijks schoolgebeuren.

Afgevaardigden van de ouders :

- Dhr. Tim Coppens(voorzitter)
- Mevr. Annelies Serroen
Afgevaardigden van het personeel :
  - Mevr. Gratia Van Renterghem
  - Dhr. Geert Wulgaert
  - Mevr. Katlijn Pauwels
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap :
- Mevr. Viviane Rotthier
- Mevr. Connie Nimmegeers
   Adviserende leden :
- Dhr. Erwin Meire

 

Verslagen schoolraad: