De schoolraad

In dit participatie-orgaan hebben personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap de mogelijkheid om inspraak te hebben in het dagelijks schoolgebeuren.

Afgevaardigden van de ouders :

- Dhr. Joeri Staessen (voorzitter)
- Dhr. Tim Coppens
Afgevaardigden van het personeel :
  - Dhr. Luc Cocquyt
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap :
- Mevr. Viviane Rotthier
- Mevr. Connie Nimmegeers
   Adviserende leden :
- Mevr. Greet De Dobbelaere
 

Verslagen schoolraad:

- November 2015
- Juni 2015
- April 2015
- Oktober 2014

- Juni 2014
- Schoolraad wijzigingen decreet
Participatiedecreet