Zoeken
  • DIRECTIE

Woensdag 20 maart: Bron staakt niet, maar is wel niet blij!


Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs.

Wij als school staken niet maar voeren wel actie in het belang van jullie kinderen.

Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs (COV, COC, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs) investeringen afdwingen in de volgende regeerakkoorden.


Het basisonderwijs staakt voor:

  • voldoende werkingsmiddelen

  • volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs

  • omkadering voor schoolorganisatie

  • tijd en middelen voor professionalisering en overleg

  • werkbaar werk

  • meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg

  • de aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs

  • tijd voor de kernopdracht

  • de realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord.

Jullie kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit ons wel erg moeilijk.


We willen goed onderwijs bieden aan jullie kinderen, maar het basisonderwijs kreunt onder:

a. de toenemende maatschappelijke druk,

b. de overladen opdracht van de leraar,

c. besparingen en historische onderfinanciering,

d. de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare maatregelen,

e. M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas,

f. zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen,

g. directeurs die bezwijken,

h. te beperkte middelen voor kleuteronderwijs,

i. lerarentekort en massale uitval bij starters.


Het onderwijs van jullie kinderen verdient beter. Wij willen investeringen in het basisonderwijs, in de onderwijskwaliteit voor jouw kind.

Een algemene staking vinden we deze keer niet het juiste middel hiervoor in het belang van jullie kinderen.

Wel willen we met deze brief een signaal geven dat de nood hoog is binnen ons onderwijs en begrip vragen voor onze leerkrachten en directie die elke dag met nieuwe moed aan de slag gaan.

Het water staat ons aan de lippen…


Het Bronteam

0 keer bekeken

Contacteer ons

© Copyright 2018 VVKBOS

Tel. 09 370 72 17

Email: secretariaat@debron-lovendegem.be

Adres

Molendreef 16

9920 Lovendegem