SCHOOLRAAD

Omschrijving schoolraad:

In dit participatie-orgaan hebben personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap de mogelijkheid om inspraak te hebben in het dagelijks schoolgebeuren. 


Afgevaardigden van de ouders:

Onze nieuwe afgevaardigden van de ouders werden herverkozen op 23 maart. 

Voor de volgende 4 jaar zijn Nele De Keyser (voorzitter) en Günther Schollaert (secretaris) de nieuw verkozen ouders van onze school voor de schoolraad. Nele De Keyser is de mama van Mauren (6B), Siebe (4B) en Lowiek (Dolfijnenklas). Günther is de papa van Margaux (Dolfijnenklas) 


Afgevaardigden van het personeel:

- 2 leerkrachten: Katja De Kesel en Katlijn Pauwels


Afgevaardigden van de lokale gemeenschap:

- Dhr. Jan Gijbels en Marc Coppejans


Adviserende leden:

- Mevr. Annelies Lannoo, mevr. Céline De Clercq

en dhr. Erwin Meire (directie)

Verslagen schoolraad: schooljaar 2020-2021:

- Verslag installatievergadering 22 april 2021 

- Verslag van 20 mei 2021

Verslagen van schooljaar 2021-2022

- Verslag van 23 augustus 2021

- Verslag van 25 november 2021

- Verslag van 17 februari 2022

Schoolraad  april 2021.JPG